Цени 2023

Очаквайте..

*дневните преходи се провеждат при група от минимум 3 човека

**Такса отстраняване неизправност се заплаща в случайте, когато наемателят не е попълнил декларация-съгласие, че притежава необходимият опит за управление на електрически планински велосипед по планински трасета и се намира извън зона Начинаещи (виж подробности в секция Маршрути)

***Такса неизправност се прилага и в случай на изтощена батерия и невъзможност Наемателя да прибере велосипеда на собствен ход.