Цени 2023

*дневните преходи се провеждат при група от минимум 2 човека

**При самостоятелен наем на велосипед (без водач), се заплаща задължителен депозит 100лв и се попълва декларация, че наемателя притежава необходимият опит за управление на планински велосипед в планината и може самостоятелно да острани проблеми свързани с нормалната експлоатация, включително смяна на спукана гума и ремонт на паднала или скъсана верига. При невъзможност да острани неизправност свързана със спукана гума или паднала/скъсана верига или в случай на изтощтена батерия и невъзможност Наемателя да прибере велосипеда на собствен ход се дължи такса от 50лв.